رزرو

از چند روز قبل رزرو کنید

شرکت خدمات نظافتی ارمغان همراهان نور توصيه ای که براي مشترکين محترم  در هنگام رزور دارد این است که لطفا از 24 ساعت قبل اقدام به رزور کرده و شرح کامل کار خود را با خدماتي که نياز داريد اعلام کنيد تا از خدمات با کیفیت بهتر برخورد شوید.

satesfaction

رضایت مشتری

در صورتی که از نيرو اعزام شده پس از يک ساعت کاري به هر دلیلی راضي نبوديد سريعا به شرکت اعلام فرمايد تا شرکت براي تعويض رايگان نيرو اقدام کند يا اگر دوساعت قبل ازاعزام نيرو کنسلي رزروتان راخواستار شدید اعلام فرمايد تا شامل هزینه نشويد.

types-of-reservation

انواع رزرو نمودن نیرو

رزرو نیروی آقا و خانم به صورت نیم وقت چهار ساعته و تمام وقت هشت ساعته امکان پذیر است که در صورت نیاز ساعت اضافه کاری نیز لحاظ می گردد. نوع دیگر رزرو نیز به صورت کنتراتی و پروژه ای می باشد.

payment-metod

نحوه ی پرداخت

پرداخت هزینه پس از انجام و تکمیل کار با توجه به نرخ از پیش تعیین شده.  به خود نیروی ارسالی پرداخت گردد.

رزرو آنلاین:

خدمات مورد نیاز خود را بدون پرداخت هزینه آنلاین رزرو کنید

موارد مهم

"حتما نيرو بايد نامه معرفي شرکت که به درخواست شما فرستاده شده همراه داشته باشد و نيز هرگز بدون اطلاع شرکت با نيرو جهت کارهای بعدی هماهنگی نکنید و از طریق شرکت اقدام نمایید چون شرکت هيچ گونه مسئوليت و پرداخت خسارات را تقبل نخواهد کرد و درمراجع قانوني نیز پاسخگو نمي باشد."

"مسئولیت استفاده از نرده بان غیر استاندارد و رفتن به لبه ی پنجره و مواد شوینده مسموم کننده به عهده مشتری می باشد."

"اجناس با ارزش خود از قبیل پول و طلا و غیره را در جای امن نگه داری کرده و در انجام مراحل کار نیرو حضور داشته باشید در غیر این صورت هیچ مسئولیتی متوجه شرکت نمی شود."

موارد مهم

"حتما نيرو بايد نامه معرفي شرکت که به درخواست شما فرستاده شده همراه داشته باشد و نيز هرگز بدون اطلاع شرکت با نيرو جهت کارهای بعدی هماهنگی نکنید و از طریق شرکت اقدام نمایید چون شرکت هيچ گونه مسئوليت و پرداخت خسارات را تقبل نخواهد کرد و درمراجع قانوني نیز پاسخگو نمي باشد."

"مسئولیت استفاده از نرده بان غیر استاندارد و رفتن به لبه ی پنجره و مواد شوینده مسموم کننده به عهده مشتری می باشد."

"اجناس با ارزش خود از قبیل پول و طلا و غیره را در جای امن نگه داری کرده و در انجام مراحل کار نیرو حضور داشته باشید در غیر این صورت هیچ مسئولیتی متوجه شرکت نمی شود."

Call Now Button به بالای صفحه بردن